16 yıllık çalışma yaşamının tümünü eğitim faaliyetleri ve eğitsel yayınlarla ilişkili çalışmalarda geçirmiştir. 4000 saati aşkın bir eğitimci/danışman deneyimine sahiptir.


Akademik eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümünde tamamlayan Salih Turhanlar, Yüksek Lisans öğrenimine İstanbul Maltepe Üniversitesinde devam ederek, “Yönetici Geliştirme Araçları” Konulu tez çalışması ile MBA derecesini almıştır.


Bu deneyimin ışığında, kurucusu olduğu “Akıl Evi” çatısı altında; ”Yaratıcı Fikir Geliştirme, İnovasyon, Yaratıcı Problem Çözme”, “Çatışmadan Yaşamak ve Çalışmak”, “Yöneticilik ve Liderlik” konularında eğitim, çalıştay ve konferans çözümleriyle çalışmalarını sürdürmekte, inovatif projeleri ve kişileri “Akıl Fabrikası” ürünleriyle desteklemektedir.