İKPAYLAŞIM İnsan Kaynakları Danışmanlık

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com... [Devamı]

TORBA TASARININ KOMİSYONDAN GEÇEN MADDELERİ

TORBA TASARININ KOMİSYONDAN GEÇEN MADDELERİ

Torba tasarıda yeni düzenlemelerle  işçiye 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ”Torba tasarı” olarak adlandırılan, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının 3 maddesi daha geçti, 2 madde ihdas edildi.

 

Komisyon Başkanı Mustafa Açıkalın, dün akşam tartışmalara neden ve zorunlu özürlü çalıştırmayı yeniden düzenleyen maddeyi atlayarak görüşmeleri başlattı.

Komisyonda, tasarının 3 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilere, bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmedikleri takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulması hallerinde istekleri üzerine 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilecek. Bu süre 6 ay daha uzatılabilecek.


 

İşçilere, 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde işçilik süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilecek.


 

Yetiştirilmek üzere devlet tarafından yurt dışına gönderilen öğrenci ve memurlara, yurt içine ve yurt dışına sürekli atanan memurların işçi olan eşlerine işçilik süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 8 yıla kadar ücretsiz izin kullandırılabilecek.


 

Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin kalkması halinde, işçi derhal görevine dönmek zorunda olacak. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya ücretsiz izin süresinin bitiminde 10 gün içinde görevine dönmeyenler, istifa etmiş sayılacak.


 

ERKEN DOĞUM YAPAN KADINA MÜJDE


 

Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin verdiği önergelerin kabul edilmesiyle 2 madde de ihdas edildi.


 

Buna göre, erken doğum yapan kadın işçi doğumdan önce kullanamadığı izni doğum sonrasında kullanabilecek. 8 hafta olan iznin kullanılmayan süresi yine 8 hafta olan doğum sonrası izne eklenecek.


 

Ayrıca, turizm sektöründe 2 ay olan denkleştirme süresi toplu iş sözleşmesi ile 4 aya kadar çıkarılabilecek.


 

Sosyal Güvenlik Kurumunun taşra teşkilatında memur kadrosunda olmayan ”Sosyal Güvenlik Denetmeni” çalıştırılabilecek.


 

Görevlendirilecek kişilerin yarışma sınavında başarılı olmaları ve belirli koşulları taşımaları gerekecek.


 

Tasarı ile bu kişilerin özlük hakları da düzenleniyor. Halen sosyal güvenlik kontrol memuru olarak çalışanlar sınavda başarılı olmaları halinde bu kadrolara atanabilecek.


 

ATAMASI YAPILAN İŞÇİLERE “GÜN” AYARI


 

Komisyonda görüşülen, ”Torba tasarı”da, il özel idaresi ve belediyelerdeki ihtiyaç fazlası işçilerin, Karayolları Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarına aktarılmalarını” öngören maddesi kabul edildi.


 

Buna göre, ihtiyaç fazlası işçilerin tespitini yapmak üzere vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürü, Türkiye İş Kurumu il müdürü, defterdar, il milli eğitim müdürü, Karayolları Genel Müdürlüğü bölge müdürü, il mahalli idareler müdürü ve işçi devreden iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili işçi sendikası temsilcisinden bir komisyon oluşturulacak.


 

Ataması yapılan işçiler, çalıştıkları kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren 5 iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorunda olacaklar. Bu süre içerisinde yeni kurumunda işe başlamayanların atamaları iptal edilerek, iş sözleşmeleri sona erdirilecek.


 

Devredilen işçilerden toplu iş sözleşmesi bulunanların, ücret ile mali ve sosyal hakları bu sözlemeye göre, toplu iş sözleşmesi bulunmayan işçilerinin ise 2010 yılı Kasım ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenecek.


 

Bu madde kapsamında işçi nakleden mahalli idarelerin, nakil sonrasında oluşan işçi sayısında 5 yıl süreyle artış yapılamayacak.


Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com