Dr. Umut Köksal

Dr. UMUT KÖKSAL Kariyerine İşe Alma ve Yerleştirme danışmanlığı alanında başlayan Umut Köksal, uzun yıllar Kale Grubunda, grubun Bilgi Sistemleri-Otomasyon ve Yazılım şirketi olan KaleData’nın hem İnsan... [Devamı]

ÜCRET YÖNETİMİNDE İŞ DEĞERLEME SİSTEMİ:KISACA KISACA KISACA…

ÜCRET YÖNETİMİNDE İŞ DEĞERLEME SİSTEMİ:KISACA KISACA KISACA…

 

ikyİş yaşamında zaman zaman ,hatta çoğu zaman çalışanlar kendi aralarında ‘’sen ne kadar alıyorsun, o ne kadar alıyor’’ şeklinde, bazen espri ile karışık bazen de ciddi olarak, birbirlerinin almış oldukları maaşları dahi öğrenmeye çalışırlar… Bu  bir açıdan insani bir merak olarak görülebilir, bir diğer açıdan görülmeyebilir…

İşin özünde, işletmelerde çalışanların, iş gereklerine dayalı olarak bir ücretlendirme sistemine gö temel ücretlerini almalarını ve  işe alım sonrasında, çalışanlara verilecek olan maaşların, patronun takdirine göre değil, bir iş değerlendirme sistematiğine göre yapılması gerekir.

İş Değerlendirme, ister analitik, ister analitik olmayan bir iş değerlendirme tekniğ

i kullanılsın, temel ücretlendirmenin özüdür, bir diğer ifade ile temelidir. Ücret yönetiminin, özellikle temel ücret ayağının; hakkaniyet ve bilimsel temellere dayanabilmesi için bir işletmenin organizasyonunda yer alan tüm işlerinin iş değerlendirilmesi sürecinden geçirilmesi şarttır.

İş Değerlendirme, bir organizasyondaki işlerin; birbirleri ile kullanılacak iş gerekleri/faktörler bazında kıyaslanması sureti ile her bir işin o işletme organizasyonundaki değerinin belirlenmesi sürecidir. Zor,ciddi ve konsantre olunarak yapılması gereken bir süreçtir, çünkü sonuçta temel ücret sistemi ile ilgilidir.

İşletmelerin İnsan Kaynakları bölümleri, ücretlendirme çalışması yapacaklar ise, mutlaka çalışmalarını iş değerlendirme çalışmaları ile ilişkilendirmelidirler. İş değerlendirmede kullanacakları teknik ya da ürüne karar verirken de mutlaka;

·         Sektörleri

·         Çalışan Yapısı-Beyaz Yaka ve Mavi Yaka Kadrolar

·         Temel Ücret Sistemi çalışması ile hangi diğer İK Süreçlerini entegre edecekleri konusuna kafa yormalıdırlar.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi’nin mayasında, İş analizi yatarken; Ücretlendirme çalışmalarının mayasında da İş Değerlendirme çalışmaları yatar. Bu nedenle genç İnsan kaynakları profesyonelleri de, bu son derece kritik önem taşıyan süreç konusunda kendilerini; kariyerleri ve gelişimleri açısından mutlaka geliştirmenin yolunu aramalıdırlar.

 

Esen Kalın,

Dr. UMUT KÖKSAL Kariyerine İşe Alma ve Yerleştirme danışmanlığı alanında başlayan Umut Köksal, uzun yıllar Kale Grubunda, grubun Bilgi Sistemleri-Otomasyon ve Yazılım şirketi olan KaleData’nın hem İnsan Kaynakları ve Eğitim-Yönetim Danışmanlığı Yöneticiliği görevini üstlendi, hem de proje yöneticisi, danışman ve eğitmen olarak görev aldı, grubun seramikten nakliyata, turizmden, kalıba, madencilikten bilişime kimyadan otomotive farklı sektörlerinde yer alan tüm şirketlerinin ve iş ortaklarının süreç yönetimi sistemi, insan kaynakları sistemlerinin kurulması ve yeniden yapılandırılması projelerini gerçekleştirdi. Türkiye’de Süreç Yönetimi,İş Değerlendirme ve Endüstri Mühendisliği ile İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda en önemli çalışmalara imza atan MPM(Milli Prodüktivite Merkezi) Eski Bölge Müdürü Prof.Dr.Melikşah Yıldırım ile birebir çalışma şansını buldu,ondan bir hoca olarak gerek insan kaynakları, gerek organizasyon tasarımı gerekse süreç yönetimi alanlarında çok önemli bilgiler edindi. IBPRO ERP adındaki yazılımın, Süreç Yönetimi ve İnsan Kaynakları Modüllerini; grubun yazılım ekibine liderlik ederek geliştirdi. Grubun stratejik işbirliğinde bulunduğu çok uluslu şirketlerde Süreç Yönetimi, İş Değerlendirme,Ücret Sistemi, Performans Değerlendirme sistemlerinin kurulması alanındaki çalışmalara danışmanlık yaptı ve eğitimler verdi. 2005-2006 yılları arasında, Almanya’nın Koblenz Üniversitesi ile grubun işbirliği yaptığı’’ PDI-Professional Development Institute E-learning’’ projesinin de proje yöneticiliğini üstlendi. Türkiye’ nin o güne kadarki en büyük ve kapsamlı ‘’İnsan Kaynakları ve Yeniden Yapılanma projelerinden birini, belki de birincisini ,seramik sektöründe tek yerde imalat kapasitesi bakımından dünyanın en büyük ikinci şirketi olan Çanakkale Seramik Kalebodur’ da, gerçekleştirdi. Bu proje kapsamında, tüm şirket süreçlerinin gözden geçirilmesi,iş akışlarının oluşturulması ve analizleri, görev-yetki-sorumlulukların oluşturulması, performans yönetim sisteminin kurulması, iş değerlendirme ve temel ücret sisteminin kurulması, yedekleme ve yetenek yönetimi sisteminin kurulması, şirketin insan kaynakları süreçlerinin ERP yazılımına entegre edilmesi çalışmalarını yönetti.(4000 Mavi Yakalı, 1000 Beyaz Yakalı). Daha sonra sırası ile perakende sektöründe ve danışmanlık sektöründe üst düzey yöneticilik ve danışmanlık,eğitmenlik yaptı. Bu dönemde Türkiye’nin en büyük’’Satış Eğitim Akademisi’’ ve ‘’Yönetim Becerileri Akademisi’’ni perakende sektöründe kurdu ve yönetti. Bir Türk-İtalyan ortaklı şirketin kurulması ve yapılanması sürecini yönetti ve yöneticiliğini üstlendi. Bilginin paylaşıldıkça büyüyeceğine ve organizasyonların her birinin birer’’ öğrenen organizasyon’’ haline dönüşmeleri için gayret sarf etmeleri gerektiği düsturu ile hareket etti. Yüksek Lisans Tez konusu, Türk Bilişim şirketlerinde İnsan Kaynakları Planlama Stratejileri ve İşe Alma-Yerleştirme Yöntemleridir. Doktora Tez konusu ise İnsan Kaynakları Uygulamalarının, Organizasyonel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin Algısal Örgüt Desteği ve Profesyonel Sadakat İlişkisi çerçevesinde incelenmesi, ana proje konuları ise Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve ROI Hesaplamalarıdır. ROI’nin yaratıcısı Jack Phillips ile bilfiil çalışmalarda bulunmuş ve kurumların eğitim yatırımlarına yaptıklarını harcamalarının geri dönüşü konusunda Türkiye’de ilk’lere imza atmıştır. Umut Köksal, profesyonel ve akademik çalışmalarını, kurum üst yönetimleri,insan kaynakları bölümleri ve üniversitelerde gerçekleştirdiği çalışmalar ile sürdürmektedir.Kendisinin çalışmalar yaptığı ve ders verdiği üniversiteler arasında, Doğuş Üniversitesi,Arel Üniversitesi başlıca üniversitelerdir. Bu üniversitelerde; eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi, eğitim ihtiyaç değerlendirme, yetkinlik bazlı ik sistemi kurma, proje yönetimi, iş değerlendirme ve temel ücret sistemi kurma konularında dersler vermiş, çalışmalar yapmıştır.