Şakir Gülsever, ANKARA İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi-İşletme Muhasebe Bölümünden Mezun olduktan sonra Çeşitli Şirketlerde Muhasebe Yöneticisi olarak Görev yaptıktan sonra 1987 Yılında SABAH ve ATV Grubu Muhasebe Müdürü ve Mali İşler Koordinatör Yardımcısı olarak 1992 yılı sonuna kadar görev yaptı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir belgesine sahip olarak grup şirketlerde görevine devam ederken 1993 yılı başında Grubun İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü görevine atandı.
13 Yıl boyunca SABAH VE ATV grubunun İnsan Kaynakları Koordinatörü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu sürede Tüm grubun İnsan Kaynakları Sistemi’nin kurulması çalışmalarını yaptıktan sonra, 2005 Yılında bu görevinden ayrılarak İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketini kurdu.
Yönetim Danışmanı, İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı, İş Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası Danışmanlığı ile birlikte İnsan Kaynakları ve çalışma hayatı ile ilgili eğitimler, Ücret Bordro Uzmanlığı eğitimleri, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Yasası Eğitimleri vermektedir. Peryön,(Personel Yöneticileri Derneği) üyesi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak İSMMM Odası üyesidir.
Yönetim Danışmanı olarak, Şirket Yapılanmaları, İnsan Kaynakları Sistemi kurulması, Şirket Organizasyonları, Performans Değerleme, Yönetim ve İcra Kurullarının çalışmaları, İş Mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı konusunda Türk ve Yabancı sermayeli şirketlere danışmanlık yapmaktadır.