Eray Beceren, Yeditepe Üniversitesi “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” yüksek lisans programı mezunudur. 25 yıl çeşitli kademelerde Eğitim Planlama ve Yönetimi görevlerinde bulunmuş, Yönetim ve Liderlik konularında ... [Devamı]

YETENEK YÖNETİMİ VE SOSYAL ZEKA

YETENEK YÖNETİMİ VE SOSYAL ZEKA

employee teamYetenek Yönetimi, organizasyonun genel amaçlarına ulasabilmesi için gerekli yeteneğin; cezbedilmesi, elde tutulması, geliştirilmesi’ne yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Yetenek Yönetim Sürecinde (YYS) süreçte yer alacak yöneticilere çok önemli görevler düşmektedir.


Yöneticinin bu yaklaşımda başarılı olabilmesi için bazı “sosyal zeka” becerilerini etkin kullanması gerekmektedir.Empati. Empati yönü güçlü yöneticiler, çok çeşitli duygusal sinyallere kulak verebildiklerinden, yeteneklerin hissedilen ama dile getirilmeyen duygularını sezebilirler. Bu tür yöneticiler yetenekleri dikkatle dinler ve onların bakış açısını kavrayabilirler.


Esinleme. YYS’de esinleyici yönü güçlü yöneticiler, hem ahenk yaratır hem de cazip bir vizyon ya da ortak misyonla yetenekleri harekete geçirirler. Bu tür yöneticiler, onlardan istedikleri konularda örnek olur ve ortak bir misyonu, öteki kişileri izlemeye esinlendirecek şekilde dile getirebilirler. Gündelik görevlerin ötesinde ortak bir amaç duygusu vererek, işi heyecanlı hale getirirler.


Etkileme. Bir yöneticinin etkileme gücünün göstergeleri, belli bir dinleyiciye hitap edecek doğru şeyi bulmaktan, kilit kişiler den nasıl onay alınacağını bilmeye ve bir inisiyatif için destek ağı kurmaya kadar uzanır. Etkileme becerisine sahip bir yönetici ikna edicidir ve yetenek grubuna hitap ederken ilgi uyandırır ve ilham verir.


Başkalarını geliştirmek. YYS’nin en önemli yetkinliğidir. İnsanların yeteneklerini geliştirmekte usta olan bir yönetici, yardım ettiği kişilerin hedeflerini, güçlü ve zayıf yönlerini anlayarak onlara gerçek bir ilgi gösterir. Bu tür yönetici tam zamanında yapıcı geribildirimlerde bulunabilir; doğal bir akıl hocası ve eğitmendir.


Bunlara ilaveten YYS’nin başlangıcında sürece katılacak yeteneklerin 360 derece değerlendirme esasına göre çalışan bir anket ile değerlendrilmeleri sürecin başarısı açısından çok önemlidir.

Eray Beceren, Yeditepe Üniversitesi “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” yüksek lisans programı mezunudur. 25 yıl çeşitli kademelerde Eğitim Planlama ve Yönetimi görevlerinde bulunmuş, Yönetim ve Liderlik konularında eğitimler vermiştir. Halen serbest "Eğitim Danışmanı" olarak çalışmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesinde “Duygusal Zeka” dersi vermiştir. Ayrıca çeşitli eğitim firmaları vasıtası ile kurum ve şirketlere “Duygusal - Sosyal Zeka” ve kişisel gelişim eğitim ve seminer çalışmaları devam etmektedir. Human Resources, Personal Excellence, Çoluk Çocuk, Kişisel Gelişim, Uğur Kariyer, Kariyer Dergisi, Eğitim İletişim Dergilerinde ve www.yenibiris.com’da çeşitli makaleleri yayınlanmış, çeşitli sempozyum ve kongrelerde bildiriler sunmuştur.