İKPAYLAŞIM İnsan Kaynakları Danışmanlık

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com... [Devamı]

YILLIK ÜCRETSİZ İZİN VE KULLANIM HAKLARI

YILLIK ÜCRETSİZ İZİN VE KULLANIM HAKLARI

Yıllık ücretli izne hak kazanan bir işçinin, iznini kullanmayarak izin ücreti almaya hakkı var mıdır?

Yıllık ücretli izin haklarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ile belirlenmektedir. Yasal düzenleme kapsamında, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilmesi söz konusu olamamaktadır. Yıllık ücretli izin haklarının ilgili olduğu dönemde kullanılması esastır. Bununla birlikte; herhangi bir nedenle kullanılamayan yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin ücret, iş sözleşmesinin feshi halinde fesih tarihinde işçiye ödenmektedir. Bunun dışında, izin kullanılmaksızın ve iş sözleşmesi fesih edilmeksizin, çalışmaya devam edilmekte iken yıllık ücretli izin sürelerine ait ücretlerini işçiye ödenmesine olanak sağlayan herhangi bir yasa hükmü bulunmamaktadır

Her türlü soru ve iletişim talepleriniz için paylasim@ikpaylasim.com