Eray Beceren, Yeditepe Üniversitesi “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” yüksek lisans programı mezunudur. 25 yıl çeşitli kademelerde Eğitim Planlama ve Yönetimi görevlerinde bulunmuş, Yönetim ve Liderlik konularında ... [Devamı]

Yöneticiler için EQ Coaching

Yöneticiler için EQ Coaching

Duygusal ve Sosyal Zeka becerilerin iş ve özel yaşamdaki önemi herkes tarafından kabullenilmektedir. Çeşitli seviyelerde konu ile ilgili eğitimler uygulanmaktadır. Eğitimlerin yanısıra “EQ Coaching” çalışmaları özellikle konu ile ilgili bireysel gelişim çabalarına çok önemli katkılar sağlamaktadır. Genel olarak bu süreç aşağıdaki gibi ilerler.

Koçluk süreci
* DEĞERLENDİRME: Geliştirilmesi gereken performans alanlarının tanımlanması ve bu alanların niçin önemli olduğunun açıklanması. Mevcut durumun çeşitli değerlendirme araçları ile belirlenmesi.
* DUYGUSAL VE SOSYAL GELİŞİM: Gözlemlenen alanların ve Duygusal-Sosyal Zeka yetkinliklerinin spesifik örneklerle anlatılması.
* KİŞİSEL SORUMLULUK: Kişiye performansını hangi yollarla geliştirebileceği konusunda görüşünün sorulması ve alacakları kişisel sorumlulukların belirtilmesi.
* BİLİŞSEL YENİDEN YAPILANDIRMA: Kişinin kendini geliştireceği konularda bilişsel esasların belirlenmesi ve ortaya konması. Önyargıların alışkanlıkların gözden geçirilerek, gerekenlerin değiştirilebilmesi için neler yapılabileceğinin konuşulması.
* DAVRANIŞSAL YENİDEN YAPILANDIRMA: Bilişsel esaslar çerçevesinde amaçlanan davranış değişikliklerin gerçekleştirmek için pratiklerin yapılması, geri bildirimlerin paylaşılması.

Gelişim döngüsü belirli periyotlarda yapılacak görüşme değerlendirmeler ile devam eder. Bir sonraki adımda ne yapılacağı kararlaştırılır.

EQ Coaching ne sağlar?
* Kör noktalarınızı farketmenizi,
* Özdeğerlendirmenize uygun hedefler belirlemenizi,
* Duygusal Deneyimlerinizin farkına varmanızı,
* Karar almanız konusunda yardımcı olur,
* Sorumluluk bilincinin gelişimini sağlar,
* Hedefleriniz doğrultusunda gelişiminizi sağlar.

Eray Beceren, Yeditepe Üniversitesi “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” yüksek lisans programı mezunudur. 25 yıl çeşitli kademelerde Eğitim Planlama ve Yönetimi görevlerinde bulunmuş, Yönetim ve Liderlik konularında eğitimler vermiştir. Halen serbest "Eğitim Danışmanı" olarak çalışmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesinde “Duygusal Zeka” dersi vermiştir. Ayrıca çeşitli eğitim firmaları vasıtası ile kurum ve şirketlere “Duygusal - Sosyal Zeka” ve kişisel gelişim eğitim ve seminer çalışmaları devam etmektedir. Human Resources, Personal Excellence, Çoluk Çocuk, Kişisel Gelişim, Uğur Kariyer, Kariyer Dergisi, Eğitim İletişim Dergilerinde ve www.yenibiris.com’da çeşitli makaleleri yayınlanmış, çeşitli sempozyum ve kongrelerde bildiriler sunmuştur.